Mis siis ikkagi toimub nende toetustega?

Kogu selle lehekülje loomise eelduseks on tegelikult väike tore uudis, mis 2018 aasta alguses meile teatavaks sai kahe toreda punase triibu näol. Mida me aga kiirelt avastasime oli see, et informatsioon on igalpool veebis pilla-palla ja kokku koguda on raske. Mõtlesime siis, et teeme asja ise vaikselt korda ja loodame siinkohal, et meid aitate ka kõik Teie 🙂
Infot kogume ise, jagame tasuta ja loodame, et kui teate midagi “mida juku ei tea” siis annate meile ka märku ja lisame siia lehele juurde.

* NB! Kõik info on kogutud parimate soovidega ning siin võib esineda vigu ja puudujääke. Võtame väga hea meelega vastu infot ja soovitusi, mida siin kuvada. Kui näete, et midagi on puudu või valesti siis andke kohe märku. Allpoolt leiate ka kontaktivormile lingi.  Viimati uuendatud: 15.05.2018 

Dekreet? Mis, kui kaua, kuidas? äh?

Dekreeti minemise sätestamiseks on tegelikult kõik info veebis olemas, kuid problemaatiliseks jääb tavaliselt see, et kuidas seda siis ikkagi arvutada. Ka meile on see veel segane aga üritame selle üheskoos veidi loogilisemalt lahti selgitada. Vaatame, mis tingimused on sünnituspuhkusele, vanemahüvitisele ning mängime läbi, et millal on mõtekas minna puhkusele ilma, et midagi rahaliselt kaotaks. 

 1. Sünnituspuhkus kestab kokku 140 kalendripäeva (TLS § 59 lõige 1).
  Rasedus- ja sünnituspuhkusele jäädakse 30–70 päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva (30.–36. rasedusnädal, TLS § 59 lõige 2).). Sünnituslehe vormistab arst, kelle juures on naine rasedusega arvel (günekoloog, ämmaemand või perearst). Kui jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 kalendripäeva enne arsti määratud eeldatavat sünnituse tähtaega, makstakse hüvitist kõigi 140 kalendripäeva eest. Kui aga jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele hiljem, arvutatakse hiljem jäädud päevade arv 140 kalendripäevast maha.
 2. Vanemahüvitis kestab 435 päeva. Makstakse iga kuu 8. kuupäeval.
  Kui 140-päevane sünnituspuhkus saab läbi, tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada avaldus, et saada vanemahüvitist.
 3. Sünnitushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab sünnituslehe alusel kindlustatud isikule (töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Sünnituspuhkuse lisainfo eesti.ee portaalis : KLIKI SIIA
Vanemahüvitise lisainfo :KLIKI SIIAKLIKI SIIA

Avalduste tegemine: 
Vanemahüvitise avalduse saab teha koos teiste avaldustega, ei pea ootama sünnituspuhkuse (dekreedi) lõpuni. Eriti mugav on kõik (sünnituspuhkus, vanemahüvitis, lastetoetus jne) avaldused teha korraga eesti.ee lehel.

NB! Vanemahüvitise arvutamine muutub al 2019 septembrist (hakatakse arvutama rasedusele eelnenud aasta järgi, raseduse ajal teenitud tulu enam arvesse ei lähe)
NB2! Inimene, kellel puudub kehtiv tööleping ei saa minna sünnituspuhkusele. Tema hakkab saama kohe VH. Kas siis min palga ulatuses või, kui eelmisel kalendriaastal oli töine tulu, siis selle keskmise tasu järgi.
NB3! Lisaks tehakse ühele vanemale II pensionisambasse lisamakseid. Üks vanem teeb avalduse ja teine vanem peab selle kinnitama (andma nõusoleku, et tema loobub maksetest), eesti.ee kesklonnas väga mugav teha.

Aga millal siis ikkagi minna sünnituspuhkusele?

Võtame näiteks eelduse, et laps sünnib vahemikus 15.okt – 21.okt 2018.

Variant 1.

 1. okt tähtaeg -> 30. päeva varem ehk 21.september -> sünnituspuhkust jääb alles 110 päeva ehk lõpeb 09.jaan 2019

Variant 2.

 1. okt tähtaeg -> 30 päeva varem ehk 14.sept/17.sept -> sünnituspuhkust jääb alles 110 päeva ehk lõpeb 02.jaan 2019/05.jaanuar 2019
  !!! Kui minna näiteks 60 päeva varem, siis sellisel juhul jääb puhkust alles peale sündi 80 päeva ning puhkus lõpeb detsembri alguses 2018 aastal. Kuna vanemahüvitise avaldus tehakse kohe peale seda, siis arvutatakse seda avalduse tegemisele eelnevast aastast. Ehk siis 2017. Ning kui näiteks 2018 aasta alguses on Teil palka tõstetud, siis ei saa te hüvitist nö. kõrgema palga järgi vaid eelmise madalama palga järgi. 

Kuidas arvutatakse vanemahüvitist eelnevate näidete põhjal?

Variant 1.

 1. okt tähtaeg -> sünnituspuhkus lõpeb 09.jaanuar 2019 -> vanemahüvitis algab 10.jaanuar 2019 pikkusega 435 päeva -> lõpeb 20.märts 2020

Variant 2.

 1. okt tähtaeg -> sünnituspuhkus lõpeb 02.jaan 2019/05.jaanuar 2019 -> vanemahüvitis algab 03.jaan 2019/06.jaanuar 2019 pikkusega 435 päeva -> lõpeb 13.märts 2020/16.märts 2020

Seega ülevalpool oleva näite puhul ei ole vahet, kuna mõlemal juhul plaanitakse minna 30 päeva enne sünnitustähtaega ning sünnituspuhkuse lõpp satub uue aasta peale. Antud juhul võib mõelda nii, et kui 2018 aasta alguses tõsteti palka ja soovitakse saada hüvitis 2018 andmete põhjal siis on oluline, et sünnituspuhkuse 140 päeva lõpeks 2019 aastal

!!! Oluline on mõelda ka selle peale, et mis saab peale sünnituspuhkuse ja vanemahüvitise lõppu? Vihje: näiteks lasteaiad on kinni tavaliselt Juulis terve kuu. Selle põhjal on hea, kui näiteks on võimalik varuda endale piisavalt puhkusepäevi, et saaks need kasutada ära selleks perioodiks, kui peaks sattuma täpselt nii.

Aga kuidas siis vanemahüvitisega jääb? Kuidas saaks võimalikult suure hüvitise?

Kuigi Eestis on võrdõiguslikkus ja kõik muud sellised uhked sõnad, siis ikkagi vahest oleme olukorra ees, kus üks vanematest teenib peres suuremat kuupalka ning vanemahüvitise võiks ju tema võtta ning rahulikult tööl edasi käia. Mis siis aga saab teisest vanemast ning millistel tingimustel antud skeem toimida võiks? 

*Keeruliselt on võimalik lugeda siit: https://www.sm.ee/et/vanemahuvitis aga kui tahate lihtsalt ja loogiliselt aru saada, siis lugege siit edasi 🙂 Antud lingilt leiab ka tegelikult hüvitise kalkulaatori.

Olulised märksõnad on need:
– Üks vanem peab vormistama ennast töötuks vahetult enne sünnituspuhkuse lõppu (jah töötuks, lahkumisavaldus ja töötuna arvele võtma). Sellisel juhul saab too vanem ka endale haigekassa.
– Teine vanem teeb vanemahüvitise saamise avalduse.
– Teine vanem  käib 100% tööl edasi ning esimene vanem jääb lapsega koju.

Teeme ühe näite ka läbi:
Vanem 1 palk 1000 eurot / Vanem 2 palk 2000 eurot

Versioon 1: Vanem 1 võtab VH ja saab 1000 eurot. Vanem 2 käib tööl edasi ja saab 2000 eurot. Kokku 3000 eurot kuus

Versioon 2: Vanem 1 võtab ennast töötuks. Vanem 2 võtab VH aga käib ka tööl edasi. 2000 palka ning 1772,30 eurot vanemahüvitist. Kokku 3772,30 eurot ehk 772,30 eurot rohkem, kui esimese variandi näol.

Kas seda teha? See oleneb nüüd sellest, et kui suured on palkade erinevused ning kas see tasub ära. Lisaks peab arvestama ka sellega, et kui võtta ennast töötuks siis ei pruugi saada hiljem enam samasse firmasse tagasi aga kui näiteks olla 1 – 2 lapse jagu kodus siis võibolla ongi majanduslikult ka mõttekam otsida uus töö (palgad muutuvad ilmselt tööd vahetades kiiremini, kui boonuseid ja palgatõusu oodates).

Toetused – vaatame üle peamised toetused ja nende suurused

Pikalt, laialt ja lohisevalt on välja toodud kõik perehüvitiste liigid siin : KLIKI SIIN Aga kuna meile pikk ja lohisev ei meeldi, siis üritame teha kiirema kokkuvõtte siia. Kõikide teemade kohta on eelneval lingil pikemalt kirjutatud ning välja on toodud ka lingid avalduste vormistamiseks.

 1. Sünnitoetus
  Sünnitoetus on riigi ühekordne toetus, mida maksame lapse sünni korral ühele vanemale 320 eurot lapse kohta. Kolmikute sünni korral maksame 1000 eurot lapse kohta ehk kokku 3000 eurot. Sünnitoetuse saamiseks tuleb sul taotleda seda enne lapse kuuekuuseks saamist. Lisaks riiklikule sünnitoetusele on sul võimalik lapse sünni korral saada toetust ka kohalikust omavalitsusest. Selleks tuleb pöörduda elukohajärgsesse omavalitsusse. Sünnitoetuse suurus linna- ja vallavalitsustes on erinev.
  Sünnituspuhkuse kalkulaator : http://synnituspuhkus.insener.com/
 2. Lapsetoetus
  Igal perel on õigus saada lapsetoetust kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, maksame lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.
  – Toetuse suuruseks on pere esimese ja teise lapse kohta 55 eurot kalendrikuus
  – Toetuse suuruseks on pere kolmanda ja iga järgneva lapse kohta 100 eurot kalendrikuus.
 3. Lapsehooldustasu
  Kuigi lapsehooldustasule tekib sul õigus alles pärast vanemahüvitise maksmise lõppu, soovitame taotleda esmase taotlusega kõik lapse sünniga kaasnevad toetused, sealhulgas lapsehooldustasu. Nii saame hiljem alustada automaatselt lapsehooldustasu maksmist.
  – Lapsehooldustasu on õigus saada, kui kasvatad kuni 3 aastast last (38,36 eurot kalendrikuus iga kuni kolme aastase lapse kohta)
  – Lapsehooldustasu on õigus saada, kui lisaks kuni 3 aastasele lapsele on veel kolme kuni kaheksa aastased lapsed (19,18 eurot kalendrikuus iga lapse kohta)
  !!! Ei maksta sünnitus-,vanemahüvitise ega lapsendamishüvitise ajal.
  Lapsehoolduspuhkuse saab vormistada tööandja juures. Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal või isal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.
   
 4. Vanemahüvitis /ülevalpool juba täpsemalt lahti kirjutatud.
  !!! Hüvitise suurus ei sõltu laste arvust. Kui me juba maksame sulle vanemahüvitist ja järgmine laps sünnib enne, kui hüvitise maksmise aeg on lõppenud, on sul võimalik valida, kumma lapse eest sa hüvitist soovid. Korraga kahte hüvitist ei maksta.
 5. Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe
  Õigus on emal:
  kelle laste sünni vahe on alla kahe aasta ja kuue kuu
  kellele haigekassa on maksnud sünnitushüvitist seoses uue lapse sünniga ning
  kelle vanemahüvitis on arvutatud eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulust.
  Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet maksame sulle lapse sünnist kuni vanemahüvitise alguseni. Seda saame maksta juhul, kui sünnitushüvitise ühe päeva summa on väiksem kui vanemahüvitise ühe päeva summa.
  Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutamisel jagame määratud ühe kalendrikuu vanemahüvitise summa 30-ga. Saadud summast lahutame ühe kalendripäeva kohta makstud sünnitushüvitise. Saadud vahe korrutame kalendripäevade arvuga lapse sünni päevast kuni sünnitushüvitise maksmise perioodi lõpupäevani.
  Näide. Oled lapsehoolduspuhkusel esimese lapsega ja sünnib teine laps. Kasutad rasedus- ja sünnituspuhkust ning saad haigekassalt sünnitushüvitist 140 päeva eest 14,33 eurot päev. Kuna laste vanusevahe on alla kahe ja poole aasta, määrame vanemahüvitise ka järgmisele lapsele eelmise lapse eest makstud vanemahüvitise arvutamisel aluseks võetud tulu järgi. Vanemahüvitise summaks saame 1168,56 eurot, ehk 38,95 eurot päev. Lapse sünnikuupäeva ja vanemahüvitise alguse vahe on 91 päeva. Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutatakse (38,95 – 14,33) x 91 = 2240,42 eurot. Juhul kui sulle makstakse eelmise lapse eest veel vanemahüvitist, siis selle aja eest me vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet ei maksa.
  Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe maksame välja koos esimese vanemahüvitise summaga.
 6. Mitmike sünnitoetus
  Alates 01.03.2018 on kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetuse saamise õigus ühel vanemal, hoolduspere vanemal või eestkostjal, kes kasvatab kolmikuid või enamaarvulisi mitmikke. Toetuse saamise õigus on kuni laste 18 kuu vanuseks saamise päevani. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus.
 7. Üksikvanema lapse toetus
  19,18 eurot kuus saab juhul, kui pole märgitud sünnitunnistusele isa andmeid, teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks. Hüvitise maksmine lõpetatakse, kui toimub isaduse omaksvõtt või tuvastamine, tagaotsimise lõpetamine või toitjakaotuspensioni määramine, vanema abikaasa või kasuvanema kaotuse korral toitjakaotuspensioni määramine.
 8. Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus
  Sul on õigus ajateenija või asendusteenistuja lapse toetusele, kui sina või su lapse teine vanem on Eestis aja- või asendusteenistuses. Toetuse suurus on 50 eurot kuus iga lapse kohta kuni lapse vanema ajateenistuses viibimise lõpuni.
 9. Lasterikka pere toetus
  Makstakse kui peres on kasvamas vähemalt 3 lapsetoetust saavat last.
  3 kuni 6 last = 300 eurot kalendrikuus
  7 ja rohkem last = 400 eurot kalendrikuus
 10. Lapsendamistoetus
  Õigus saada kuni 320 eurot kalendrikuus. Taotlus on vaja teha 6 kuu jooksul alates kohtumääruse jõustumisest.
 11. Eestkostetava lapse toetus 
  Sul on õigus eestkostetava lapse toetusele, kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks.
  Pane tähele! 01.01.2018 jõustus perehüvitiste seaduse muudatus, mille kohaselt ei maksta enam Sotsiaalkindlustusameti poolt eestkostetava või hooldatava lapse toetust peredele, kus laps on antud perre hooldamisele kohaliku omavalitsuse ja pere vahel sõlmitud lepingu alusel. Edaspidi on õigus Sotsiaalkindlustusameti poolt makstava eestkostetava lapse toetusele üksnes lapsel, kelle üle on seatud eestkoste.

Kohalike omavalitsuste toetused – TALLINN

 1. Sünnitoetus – 320 eurot (makstakse kahes osas). I taotlus esitada 6 kuu jooksul (160 eurot) ning teine taotlus aastaseks saamise puhul (160 eurot). Eeldused on, et mõlemad vanemad elavad ja on sisse kirjutatud Tallinna või üks vanem on sisse kirjutatud Tallinnasse vähemalt 1 aasta enne lapse sündi. Laps peab olema sisse kirjutatud samale aadressile kuhu vanemad ja elab koos vanematega. (taotlen.tallinn.ee)
 2. Nime registreerimisel peaks saama HIPP paki (täpsustamisel)
 3. Nimetunnistus Tallinna Raekojas. Kauss ja tass. Mõlemad vanemad Tallinna elanikud.
 4. Imiku hoolduspakk. Saab kätte samal päeval sünnitusmajast. Kui sünnitus nädalavahetusel, siis järgmisel tööpäeval saab ka kätte. Mõlemad vanemad peavad olema Tallinna elanikud ja üks vanematest vähemalt 1 aasta elanud Tallinnas.
  Hoolduspakk sisaldab:
  Magamiskott-tekk (magamiskoti saab tõmblukke avades muuta tekiks), kuni 90 cm pikkusele lapsele, pealismaterjal 100% puuvillane bjass, vooder 100% puuvillane flanell;
  kõrvu kattev müts, kuni 64 cm pikkusele lapsele, materjal 100% puuvillane interlockvõi 1/1 rib;
  pikkade varrukatega body, kuni 74 cm pikkusele lapsele, materjal 100% puuvillane interlockvõi 1/1 rib;
  pihaosaga sipukad, kuni 74 cm pikkusele lapsele, materjal 100% puuvillane interlockvõi 1/1 rib;
  jakk ja jalaotsteta püksid, kuni 70 cm pikkusele lapsele, materjal 100% puuvillane paksem trikotaaž;
  voodriga soe kombinesoon, kuni 70 cm pikkusele lapsele, pealismaterjal fliis,vooder 100% puuvillane flanell;
  vannilina suurusega 100×100 cm, materjal hästi vett imav;
  vähemalt kolm ühekordset mähet 3-6 kg kehamassiga lapsele.
 5. BENU APTEEKI beebipakk
  Pakile võib järgi minna kuni kuue kuu jooksul alates sünnist.
  Registreeru internetis (http://www.benu.ee/pakkumised/beebipakk/) -> Mine sobivasse BENU apteeki pakile järgi -> Võra kaasa lapse isikukood -> Kehtib üle Eesti!
  Beebipakk sisaldab:
  Pampers mähe
  BENU pudipõll
  SanaSet Baby Premium hüpoallergiline imav aluslina
  Hanerasvasalv BABY 15ml
  Uriage Baby kreemi tester
  Bio Oil tester
  Humer isotooniline merevesi 5ml x 2 tk- tootenäidis
  Vatt 25gElastne fikseerivside 6cm x 4m
  Ajakiri “Pere ja Kodu”
  BENU ajakiri
 6. APOTHEKA APTEEKI tasuta beebipakk
  Saavad need, kelle laps on noorem kui 2 kuud ning peab olema Apotheka kliendikaart.
  1. Registreeri : https://www.apotheka.ee/teenused/apotheka-tasuta-beebipakk/
  2. Mine viie päeva jooksul järele, võta kaasa lapse isikukood ja sünnitunnistus.
  3. Beebipakki hoitakse 2 nädalat.
  * Pärast paki saabumist apteeki eraldi teavitust ei saadeta.
 7. HIPP BEEBIKLUBI kinkepakk
  Liituda saavad kõik alla 8 kuu vanused lapsed ning lapseootel emad
  Registreeri : https://www.hipp.ee/et/beebiklubi/ 
  Iga HiPP beebiklubisse registreeritud laps saab klubisse astumise puhul raamatu “Õige toitumine algusest peale”, püreetuubi lusika ja pudipõlle
  Kingitus saadetakse kuni 30 päeva jooksul alates registreerumisest. 1. a sünnipäeva puhul lubavad samuti meeles pidada.
 8. Mähkmepakk PRISMALT EV100 JUUBELIAASTA beebidele
  Artikkel: http://www.kaubandus.ee/uudised/2018/02/20/prisma-teeb-igale-eesti-juubeliaastal-sundivale-lapsele-kingituse
 9. TENA annab tasuta näidiseid emmedele
  http://www.tena.ee/tenalady/tooted/tasuta-naidis?teasercmp=women%3Atasuta-naidis
 10. 4KIDS jagab tasuta näidiseid
  http://www.4kids.ee/tasuta-kingitused-ja-testrid/
 11. TASUTA LUTT MAM EESTI poolt
  Luti saamiseks otsi üles Facebookist MAM EESTI lehekülg ja avalda luti saamiseks soovi. NB! Luti saamine võib võtta aega kuni mitu kuud.

Kohalike omavalitsuste toetused – RAE VALD

 1. Sünnitoetus – 320€; mõlemad vanemad RAE VALDA sissekirjutatud 3 kuud enne lapse sündi; taotlus esitada 6 kuu jooksul peale lapse sündi; toetus kantakse arvelduskontole vanemale.
 2. Koduse mudilase toetus – 150€; laps al 18 kuud vana; laps on Rae valla lasteaia järjekorras ning ei käi munitsipaal- või eralasteaias; kogu pere peab olema RAE VALLA elanikud eelmise aasta 31. dets seisuga; Toetus kantakse taotluse esitamise kuu järgneval kuul 15. kuupäevaks.
 3. Eralasteaia toetus – 290€; makstakse eralasteaiale ja selle võrra väiksem arve vanematele lasteaia poolt; kogu pere Rae valla elanikud eelmise aasta 31.dets seisuga;
 4. Lapsehoiuteenuse teotus – 94€ lapsevanema osa ja ülejäänud osa vald vastavalt lepingule; laps ja üks vanem Rae valla elanik; lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteaias või-lastehoius; laps on 1,5-3 aastane.

Kohalike omavalitsuste toetused – VILJANDI

Sünnitoetus on 200 eurot. Linnapea pidulikul vastuvõtul kingitakse uuele linnakodanikule Viljandi vapiga hõbelusikas ja väike raamat.

Kohalike omavalitsuste toetused – PÄRNU

Lisaks rahalistele toetustele kingitakse kuni üheaastastele väikestele pärnakatele Pärnu linna vapiga lusikas, mis antakse üle regulaarselt korraldatavatel pidulikel vastuvõttudel beebidele ja nende vanematele.

» Sünnitoetuse saamise õigus on lapsevanemal, lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui varem ei ole sama lapse kohta sünnitoetust makstud.
» Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanemale (jt õigustatud isikutele), kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Pärnu linn (Pärnu linn kui omavalitsus)
» Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil, välja arvatud juhul, kui toetust taotleb hoolduspere vanem.
» Sünnitoetuse suurus on 500 eurot lapse kohta alates 2018 aastast.

Siit saab lisainfot : KLIKI SIIN

Kohalike omavalitsuste toetused – PAIDE

Paide linnas on sünnitoetuse suuruseks 400 eurot (200 eurot lapse sündides ja 200 eurot lapse pooleteist aastaseks saades). Sünnitoetus määratakse tingimusel, et vähemalt ühe lapsevanema elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud Paide linn enne lapse sündi, ning lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Paide linn lapse sünni registreerimise päevast alates. Toetuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele kirjalik avaldus (esimese osa saamiseks kolme kuu jooksul peale lapse sündi, teise osa saamiseks kolme kuu jooksul peale lapse ühe aasta ja kuue kuuseks saamist). Teine toetuse osa määratakse juhul, kui laps ja vähemalt üks vanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Paide linnas alates lapse sünnist kuni toetuse teise osa taolemise päevani. Toetuse teine osa määratakse ainult juhul, kui lapse kohta määrati ka toetuse esimene osa. Mitmike puhul määratakse toetus iga lapse kohta eraldi. Toetust võib taotleda nii ema kui isa.

Kahel korral aastas korraldatakse Paide linnas ka uute linnakodanike vastuvõttu, kus antakse lastele linna poolt väike meene.

Kohalike omavalitsuste toetused – VÕRU

Võru linna sünnitoetus määratakse tingimusel, et taotleja on olnud registri andmetel Võru linna elanik lapse sünni hetkel ning laps on registri andmetel Võru linna elanik alates sünnist.

Toetus makstakse kolmes osas:
I osa määr 100 eurot, makstakse pärast lapse sünni registreerimist;
II osa määr 65 eurot, makstakse 1-aastaseks saamisel;
III osa määr 192 eurot, makstakse lapse 3-aastaseks saamisel.

Toetuse teise ja kolmanda osa määramisel lähtutakse sünnitoetuse taotluses esitatud andmetest. Toetus määratakse tingimusel, et laps ja taotleja on olnud registri andmetel katkematult Võru linna elanikud alates lapse sünnist kuni vastavalt lapse 1-aastaseks ja 3- aastaseks saamiseni.

Kohalike omavalitsuste toetused – TARTU

Tartu linn maksab sünnitoetust kolmes osas, taotleja elukoht peab olema Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linn. Kõik olulise informatsiooni toetuse suuruse ning taotlemise tingimuste osas leiate viitel: http://tartu.ee/et/tartu-linna-taiendav-lapsetoetus.

Tartu linna sündivate meelespidamise on informatsioon leitav: https://tartu.ee/et/lapsed

Täiendav ülevaade makstavate toetuste osas on leitav viitel: http://tartu.ee/et/ToetusedTeenused

Kohalike omavalitsuste toetused – MAARDU

Maardus saavad vastsündinute vanemad sünnitoetus, mis määratakse lapse vanemale tingimusel, et: lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik(ud) enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardus vähemalt kuus kuud vahetult enne lapse sündi ning laps on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik sünnist alates ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil.

Sünnitoetus makstakse kahes osas:   50% toetusest pärast lapse sündi; 50% toetusest pärast lapse 1-aastaseks saamist tingimusel, et laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Maardu linna elanikud lapse 1-aastaseks saamise ajal ning on olnud Maardu linna elanikud 6 kuu jooksul enne lapse 1-aastaseks saamist.

Taotlus sünnitoetuse esimese osa saamiseks tuleb esitada Maardu Linnavalitsusele 6 kuu jooksul pärast lapse sündi, taotlus sünnitoetuse teise osa saamiseks tuleb esitada Maardu Linnavalitsusele 6 kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Toetuse määr on:  esimese lapse sündimisel 384 eurot;  teise lapse sündimisel 500 eurot;  kolmanda ja neljanda lapse sündimisel 1152 eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elus;  viienda ja enama lapse sündimisel 1536 eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elus.

Lisaks sünnitoetusele kutsutakse vanemad koos beebidega linnapea vastuvõtule, kus kingitakse suveniirlusikas, album ja nimetunnistus.

Kohalike omavalitsuste toetused – KEILA

Keila linnas makstakse sünnitoetust ühele lapse vanematest tingimusel, et laps on Keila elanik ning mõlemad vanemad või üksikvanem on Keila linna elanikud lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembrist. Kui Keila linna elanik on ainult üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

Toetus makstakse kahes osas:
esimene osa – 192 eurot, peale lapse sündi,

teine osa – 128 eurot, peale lapse 1- aastaseks saamist.

Toetuse teine osa makstakse tingimusel, et selle välja maksmise ajal on laps ja vanem(ad) Keila linna elanikud ning on seda olnud katkematult alates lapse sünnist.

 Keila linna korraldab traditsioonilist beebiballi linnapea tervituse, väikese esinemise ja suure tordiga. Beebiballil annab linnapea Keila uutele elanikele üle meenetahvli, hõbelusika ning 2018 aastal sündinud lastele ka Baby Box Estonia OÜ poolt valmistatud tuduboxid.

Kohalike omavalitsuste toetused – NARVA

Narva linnas makstakse sünnitoetus pärast lapse sündi.
Sünnitoetus on ühekordne ja selle on õigus taotleda ühel lapse vanemal või selle puudumisel
muul lapse seaduslikul esindajal. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel
hoolekandeasutuses.
Taotleja elukohana peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse
sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates.
Sünnitoetus makstakse kolmes osas:
1) 100 eurot makstakse pärast lapse sündi;
2) 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel;
3) ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.
Sünnitoetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad,
üksinda last kasvatav vanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel
katkematult Narva linna elanikud alates lapse sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni.
Sünnitoetuse saamiseks on vaja esitada Narva linna Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus.
Taotlusele lisatakse sünnitõend ja taotleja isikut tõendav dokument ning vajadusel muu
dokument, mis tõendab toetuse saamise õigust. Taotluse toetuse saamiseks võib esitada
kolme kuu vältel pärast lapse sündi.

Tead midagi, mida Juku ei tea?

Anna meile märku läbi kontaktivormi