Informatsioon konfidentsiaalsustingimuste kohta

Konfidentsiaalsuse tagamine esimeneaasta.ee lehel on ääretult tähtis ning me teeme enda poolt kõik, et konfidentsiaalsus oleks tagatud kõikidele lehe külastajatele. Käesolev kokkulepe sisaldab infot selle kohta, milliseid andmeid on võimalik esimeneaasta.ee’l saada ning kuidas neid kasutatakse.

Info saamine

esimeneaasta.ee kogub ja kasutab alljärgnevat infot:

  • Andmeid selle kohta, kuidas kasutate esimeneaasta.ee veebilehte ning tegevuste kohta, milles antud lehel olles osalete.
  • Registreerimiseks vajaliku info sisestamine
  • Info, mida edastate meile, et saaksime teenuseid kuvada.
  • Mis tahes muu info, Teie poolt sisestatuna esimeneaasta.ee leheküljele.

Info kasutamine

esimeneaasta.ee võib kasutada Teie poolt antud infot järgmiste tegevuste tegemiseks:

  • Veebilehe töö toetamiseks.
  • Spetsiaalselt teile mõeldud veebilehe loomiseks.
  • Juurdepääsu võimaldamiseks veebilehe erinevatele osadele.
  • Teid puudutava info avaldamiseks veebilehel.

Vajadusel avaldab esimeneaasta.ee Teie personaalset infot teistele vahendajatele, kes on kohustatud seaduslikul viisil kasutama infot vastavalt käesolevale konfidentsiaalsuse infolehele.

Lisaks üleval mainitud tegevustele võib esimeneaasta.ee avaldada Teie infot vastavatele instantsidele kehtiva seadusandluse kohaselt kohtu- või muude menetluste korral, samuti seadusest tulenevate esimeneaasta.ee õiguste kaitseks.

Andmete turvalisus

esimeneaasta.ee püüab rakendada kõiki võimalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmed teie isikliku info kadumise, kuritarvitamise või modifitseerimise vältimiseks. säilitab teie poolt edastatud infot üksnes turvaliste koostööpartnerite serverites. Eriti tähtis info edastatakse üksnes šifreeritult, kasutades selleks tänapäevaseid meetmeid.

 

Tingimuste muutmine

esimeneaasta.ee võib teha muudatusi antud kokkuleppes, uuendades veebilehe seda osa kus on kuvatud antud info. Eraldi teavitust kasutajatele konfidentsiaalsuse muudatuste kohta ei saadeta. Soovitame üle vaadata vajadusel regulaarselt antud tingimused.

Viited muudele veebilehtedele

esimeneaasta.ee sisaldab viiteid, mis on kuulutuste näol sisestatud kolmandate isikute poolt. Esimeneaasta.ee ei kanna mis tahes vastutust antud viidete toimivuse või konfidentsiaalsuse kohta. Soovitame mitte kasutada võõraid ja kahtlaseid linke ning hoida arvuti/mobiiltelefoni turvasüsteemid uuendatud võimalike pahalaste vastu.

Küsimused ja ettepanekud

Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust kontakt@esimeneaasta.ee